Paragraf § 153 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 153
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 72 a 73.
(2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášky k provedení § 33.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz