Paragraf § 21 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 21
(1) Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit.
(2) V té části obce, která se chce oddělit, ustaví občané obce přípravný výbor. Přípravný výbor tvoří oprávněný občan10) a jeho zástupci. Lze ustavit pouze jeden přípravný výbor. Počet členů přípravného výboru je lichý a tvoří jej nejméně tři členové. Členem přípravného výboru může být jen občan obce, který má trvalý pobyt v té části obce, která se chce oddělit.
(3) Přípravný výbor
a) navrhuje uspořádání místního referenda o oddělení části obce a podílí se na jeho přípravě a provedení,
b) podílí se na přípravě návrhu na oddělení části obce,
c) jedná za nově vznikající obec při uzavírání dohody o rozdělení majetku,
d) je účastníkem řízení o oddělení části obce; nemůže však podat návrh na oddělení části obce krajskému úřadu.11)
10) § 11 zákona č. 298/1992 Sb.
11) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz