Paragraf § 47 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 47
(1) Obce se nemohou sdružovat podle předpisů o sdružování občanů.
(2) Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 51 odst. 3).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz