Paragraf § 87 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 87
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak31a).
31a) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz