Paragraf § 9a – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 9a
Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.2a)
2a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz