Paragraf § 98 – Zákon o krajích (krajské zřízení)

§ 98
Zmocňovací ustanovení
Vláda vydá nařízení k provedení § 47 a 48.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz