Paragraf § 31 – Zákon o krajích (krajské zřízení)

§ 31
(1) Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva činí v kraji s počtem obyvatel
a) do 600 000 obyvatel                  45 členů,
b) nad 600 000 do 900 000 obyvatel            55 členů,
c) nad 900 000 obyvatel                 65 členů.
(2) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
(3) Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, zveřejní krajský úřad nejpozději do 2 dnů od jeho stanovení na úřední desce2) a dále ve Věstníku.
2) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz