Paragraf § 26 – Zákon o krajích (krajské zřízení)

§ 26
(1) Kraj nemůže být členem občanského sdružení vytvořeného podle zvláštního právního předpisu.11)
(2) Kraj nemůže být členem svazku obcí.12)
11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz