Paragraf § 95 – Zákon o krajích (krajské zřízení)

§ 95
Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz