Paragraf § 3 – Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

§ 3
(1) Vklad podle § 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.
(2) Na řízení o povolení vkladu se vztahuje zákon o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz