Paragraf § 19 – Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz