Paragraf § 17 – Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

§ 17
Příslušné ústřední orgány státní správy republik vyhláškami podrobněji upraví postup při vkladu, záznamu a poznámce.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz