Paragraf § 7 – Zákon o ochraně osobních údajů

§ 7
Povinnosti stanovené v § 5 platí obdobně také pro zpracovatele.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz