Paragraf § 43 – Zákon o ochraně osobních údajů

§ 43
Oprávnění a povinnosti při dozoru
Oprávnění a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se řídí zvláštním právním předpisem,26) pokud tento zákon nestanoví jinak.
26) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz