Paragraf § 33 – Zákon o ochraně osobních údajů

§ 33
(1) Inspektora jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky.
(2) Inspektor je jmenován na období 10 let. Může být jmenován opakovaně.
(3) Inspektor vykonává kontrolu, řídí kontrolu, vypracovává kontrolní protokol a provádí další úkony, jež souvisejí s úkoly Úřadu.
(4) Činnosti podle odstavce 3 vykonává 7 inspektorů Úřadu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz