Paragraf § 25 – Zákon o ochraně osobních údajů

§ 25
Náhrada škody
V otázkách neupravených tímto zákonem se použije obecná úprava odpovědnosti za škodu.23), 24)
23) Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz