Paragraf § 73a – Živnostenský zákon

§ 73a
Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz