Paragraf § 81 – Živnostenský zákon

§ 81
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz