Paragraf § 19 – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

§ 19
Územní celky v samostatné působnosti odpovídají za škodu, kterou způsobily při výkonu veřejné správy
a) nezákonným rozhodnutím,
b) nesprávným úředním postupem.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz