Paragraf § 39 – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

§ 39
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz