Paragraf § 12 – Zákon o životním a existenčním minimu

§ 12
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz