Paragraf § 38 – Zákon o vlastnictví bytů

§ 38
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1994.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz