Paragraf § 2 – Zákon o sociálním zabezpečení

§ 2
Rozsah sociálního zabezpečení
(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:
a) sociální péči,
b) nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných.
(2) zrušen
(3) zrušen
(4) zrušen

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz