Paragraf § 17 – Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

§ 17
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz