Článek 24 – Listina základních práv a svobod

Čl.24
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz