Článek 5 – Listina základních práv a svobod

Čl.5
Každý je způsobilý mít práva.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz