Paragraf § 27 – Branný zákon

§ 27
V povinné záloze jsou vojáci
a) vyřazení z aktivní zálohy, pokud podléhají branné povinnosti,
b) kterým zanikl služební poměr vojáka z povolání podle zvláštního právního předpisu,1) pokud podléhají branné povinnosti,
c) kteří byli odvedeni při odvodním řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu před povoláním k výkonu mimořádné služby, nebo
d) propuštění z výkonu mimořádné služby, pokud mají brannou povinnost.
1) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz