Paragraf § 118 – Autorský zákon

§ 118
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2000.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz