Paragraf § 57 – Autorský zákon

§ 57
Pro podlicenční smlouvu platí ustanovení § 46 až 56 obdobně.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz