Paragraf § 36 – Zákon o rodině

§ 36
Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé.5)
5) § 8 a 9 občanského zákoníku.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz