Paragraf § 8 – nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník

§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz